segunda-feira, 7 de novembro de 2016

"NÔ CA MISTI PRESIDENTE KU NA BATA PUNTA IRÃ SI I PUDI FASS - NÔ CA MISTI PURMERO-MINISTRO KU NA BATA PUNTA MURRO SI I PUDI FASSI. SI É CA PUDI CUMPRI ACORDO DI CONACRI, É NA CUMPRI ACORDO DI POVO"

Intervenção da ouvinte mais nova