sábado, 12 de novembro de 2016

Marcos Galina, onde esta a puta da tua mae? Mesmo la no inferno ha qiem esta disposto a namora-la

Seu filho da puta. Ah es tu!!!
Dibo sabe. Tudo manera nim si pa passacao bu na riba li. E nim tempo di piratea Guine Puro bucana tene. Fidju di puta. Jomav, Braima Camara, Baciro dja kilas ki mindjoris! Kim ku kilas pudi discuti desenvolvimento ku el? Interesseiro da merda.